Dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống mạng nội bộ, an ninh giám sát, báo động

-    Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công mạng nội bộ (LAN).

-    Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt camera giám sát.

  -    Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công hệ thống mạng không dây (Wifi).

   -    Lắp đặt Hệ thống báo động ATM. 

    -    Hệ thống báo động cho phòng giao dịch ngân hàng.

    Không có sản phẩm đã được tìm thấy rằng phù hợp tiêu chí của bạn.