23 Tháng Ba 2019

Hướng dẫn sử dụng Trung tâm báo động LightSys

Trung tâm báo động LightSys được sản xuất tại Israel là trung tâm báo động tiến tiến, tích hợp nhiều tính năng thông minh và những ứng dụng hiện đại. Bản hướng dẫn này chỉ đưa ra những ứng dụng cho yêu cầu thông thường.


Download tài liệu tại đây

 

Khi có yêu cầu về các ứng dụng mở rộng hoặc quản lý tập trung, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ chi tiết.